The Money Case by The Money Coach

TMC139 แค่ตั้งชื่อก็รวยได้ เมื่อการช่วยตั้งชื่อทำเงินมหาศาล

February 10, 2020

ช่องทางการหาเงินแปลกๆ ใหม่ๆ ในยุคนี้เกิดขึ้นมากมาย และใน The Money Case เอพิโสดนี้ จะมาคุยกันในเรื่องของบริการการช่วยตั้งชื่อในประเทศจีน

 

ทำไมถึงเกิดบริการประเภทนี้ มีวิธีคิดอย่างไรในการเริ่มต้นทำ ไปฟังการวิเคราะห์และทำความเข้าใจ รวมถึงแนะนำต่อยอดวิธีคิดจากโค้ชหนุ่มและโอมศิริกัน