The Money Case by The Money Coach

TMC142 เงินเยอะแต่ไม่มีเวลาใช้ อยากหาทางทำให้ชีวิตเบาลงและสุขขึ้น

February 21, 2020

วันศุกร์แบบนี้ พบกับการตอบคำถามจากทางบ้าน ซึ่งใน The Money Case by The Money Coach เอพิโสดนี้ เป็นเรื่องของ พนักงานบริษัทเงินเดือน 70,000 บาท แต่งานหนักแทบไม่มีเวลาพัก เลยอยากลาออกมาทำงานใกล้บ้านเพื่อให้มีเวลาในชีวิตเพิ่มขึ้น แต่จะได้เงินเดือนน้อยลง และอาจเสียโอกาสความก้าวหน้า

 

ไปฟังคำแนะนำจากโค้ชหนุ่มและโอมศิริ ว่าควรตัดสินใจอย่างไร สิ่งไหนควรคำนึงมากกว่ากันระหว่างการเงินหรือความสุข