The Money Case & The Money Growth

TMC145 การเงินกับความโชคดี ออกแบบได้ด้วยตัวเราเอง

March 2, 2020

วันนี้โอมศิริมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับความโชคดีมาเล่าให้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นเคสตัวอย่างของคนที่แสวงหาความโชคดี อย่างลุงเหมี่ยน เกษตรกรผู้ใช้เวลาว่างในการส่งชิงโชคของรางวัลมา 34 ปี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบความโชคดี

 

เรื่องราวเหล่านี้ให้ข้อคิดในการสร้างโอกาสได้อย่างไร แล้วต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะพบกับความโชคดี ไปฟังโค้ชหนุ่มวิเคราะห์และหาข้อสรุปใน The Money Case เอพิโสดนี้

Play this podcast on Podbean App