The Money Case & The Money Growth

TMC148 เมื่อดุลบัญชีติดลบทุกเดือน ควรเปลี่ยนงานหรือหารายได้เสริม

March 13, 2020

ศุกร์แบบนี้ โค้ชหนุ่มกับโอมศิริมาตอบคำถามเคสจากทางบ้านกับปัญหาด้านการเงิน เมื่อชายหนุ่มอาชีพค้าขาย ลองทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามที่โค้ชหนุ่มบอก ทำให้รู้ว่าดุลบัญชีติดลบทุกเดือน คำถามคือ ควรจะเปลี่ยนงานหรือว่าหารายได้เสริมดี ลองไปฟังโค้ชหนุ่มแนะนำและหาทางออกเรื่องนี้กัน

Play this podcast on Podbean App