The Money Case & The Money Growth

TMC152 “เมียทหารนับขวด เมียตำรวจนับแบงก์” ประโยคนี้จริงแค่ไหน

March 27, 2020

ตอบคำถามเรื่องการเงินจากทางบ้าน เอพิโสดนี้เป็นเรื่องราวของนายทหารหนุ่มที่ตั้งคำถามถึงประโยคที่เคยได้ยินคุ้นหูกันมานานที่ว่า “เมียทหารนั่งนับขวด เมียตำรวจนั่งนับแบงก์” 

 

อยากรู้ว่าประโยคนี้เป็นจริงมากน้อยแค่ไหน แล้วทั้งโค้ชหนุ่มและโอมศิริมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ไปหาคำตอบกันได้กับ The Money Case เอพิโสดนี้

Podbean App

Play this podcast on Podbean App