The Money Case by The Money Coach

TMC82 ดูให้ออก Forex ที่ล่อลวงลวงหลอกเป็นอย่างไร

July 12, 2019

ต่อเนื่องจาก ตอนที่แล้ว The Money Case ขอขยี้ต่อเรื่องการลงทุนใน Forex เพราะนี่คือรูปแบบการลงทุนที่ซับซ้อน ชวนสับสน จนถูกนำไปเป็นเครื่องมือแห่งการล่อลวงอยู่บ่อยครั้ง บางคนถึงกับมีภาพจำว่าเป็นส่วนหนึ่งของแชร์ลูกโซ่   

โค้ชหนุ่ม-จักรพงษ์ เมษพันธุ์ และโอมศิริ วีระกุล คุยกับนักลงทุนตัวจริงที่มีประสบการณ์ในตลาด Forex มาอย่างยาวนานถึงกลลวง วิธีการลงทุน แบบไหนใช่ แบบไหนโกงชัวร์ และจะได้ระวังตัวอย่างถูกต้อง