The Money Case & The Money Growth

TMG24 การลงทุน ความหวังของคนรุ่นใหม่ Feat. NamFinance

March 1, 2021

คนรุ่นใหม่วัย 20 กำลังสนใจและลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นจริงหรือ

 

โค้ชหนุ่ม และโอมศิริ คุยกับ น้ำ-ธนธร กาญจนิศากร เจ้าของเพจ NamFinance ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะรอบด้าน ทั้งพิธีกร คนทำคอนเทนต์ เป็นนักวางแผนการเงินที่ให้ความรู้เรื่องการเงินการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

 

รู้จักตัวตน แนวคิด มุมมอง ผ่านเส้นทางการทำงาน รวมถึงวิธีคิดเรื่องเงินและการลงทุนใน The Money Growth เอพิโสดส่งท้ายซีซัน 2 นี้

Podbean App

Play this podcast on Podbean App